Kategoriler
Kamu Yönetimi

Uzun Vadeli Mali Öngörüler ve Bütçe Süreci

Uzun vadeli mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar vardır.

Mali öngörülerde dikkate alınan ve tartışılan bütçe harcama çeşitleri yine ülkeler arasında değişiklik gösterse de demografik değişimle ilgili harcama türlerinden; sağlık, yaşlıların korunması, eğitim ve kamu emekli maaşı ödemeleri, demografik olmayan mali risk ve maliyetlerden ise iklim değişimi ile ilgili harcamalar ve uzun vadeli mali yükümlülükler yaygın şekilde ele alınan harcama türleri olmaktadır.

Bu öngörüler uzun vadeli demografik, makroekonomik ve mikroekonomik senaryolar, varsayımlar ve tahminler temelinde hazırlanmakta ve ülkelerin yıllık veya çok-yıllı bütçelerine dayanak oluşturmakta, destekleyici bir doküman olarak yıllık bütçelerle birlikte sunulmaktadır.

Mali öngörülerin sonuçları, hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını, harcama tavanlarını, var olan programların gidişatını etkileyebilmekte, bu alanlardaki değişimleri tetikleyebilmektedir.

Mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar:

  • hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını,
  • harcama tavanlarını,
  • var olan programların gidişatını etkileyebilmekte

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir