Doğal Dengenin Korunması

Ekoloji

Doğadaki her ögenin yaşamasının bir amacı ve sisteme kattığı bir rolü vardır. Bir öge ister canlı isterse cansız olsun diğer varlıkların yaşamasına olanak sağlar. Canlı varlıklar birbirinden çok farklı ve çeşitli olsalar da yaşam için ihtiyaçları aynıdır. Yani her canlı var olabilmek için uygun bir sıcaklığa, besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Canlılardan bir türün ihtiyaçlarını … Devamını oku…

Madde Döngüleri Çeşitleri ve Özellikleri

Ekoloji

Kimyasal elementlerin çevreden canlılara, canlılardan da çevreye sürekli ve düzenli bir şekilde geçişine madde döngüleri denir. Madde döngüleri canlılarla toprak, kaya, su gibi çevre elemanları arasında geçer. Döngüde karbon, su, azot, fosfor gibi elementler kimyasal değişime uğrayarak canlı ve cansız varlıklar arasında seyir eder. Kapsamı ve Önemi Madde döngüleri ekosistemdeki ögelerin birbirleri ile bir nevi … Devamını oku…

Fiziksel Çevre ve Özellikleri

Ekoloji

Ekosistemlerdeki canlı varlıkların yaşaması o sistemdeki fiziki çevreye bağlıdır. Bir ortamdaki nem, su, sıcaklık, hava olayları, yer kabuğu özelliği ve ışık gibi cansız faktörler fiziki çevreyi oluşturur. Her ne kadar ekosistemde cansız varlıklar olarak adlandırılsalar da canlıların canlılıklarını sağlar. Herhangi bir fiziksel çevre elemanının olmaması durumunda ekosistemden bahsedilemez. Örneğin, oksijen olmazsa yeryüzünde hiçbir canlı yaşayamaz. … Devamını oku…

Ekoloji, Ekolojik Denge ve Ekosistem

Ekoloji

Ekoloji; bitkiler, hayvanlar, insanlar hatta mikroorganizmaları içeren canlılar topluluğu ile toprak, su vb. çevre elemanlarını inceleyen ve canlılar ile çevre elemanlarının birbiri ile etkileşimini araştıran bir bilim dalıdır. Canlıları ve yaşam alanlarını inceleyen bir bilim dalı olması nedeniyle çevre korumasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda ekolojinin sayıları milyarları bulan canlı yaşamını önemli derecede etkileyen kapsamlı … Devamını oku…