Kategoriler
Kamu Yönetimi

Uzun Vadeli Mali Öngörüler ve Bütçe Süreci

Uzun vadeli mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar vardır.

Mali öngörülerde dikkate alınan ve tartışılan bütçe harcama çeşitleri yine ülkeler arasında değişiklik gösterse de demografik değişimle ilgili harcama türlerinden; sağlık, yaşlıların korunması, eğitim ve kamu emekli maaşı ödemeleri, demografik olmayan mali risk ve maliyetlerden ise iklim değişimi ile ilgili harcamalar ve uzun vadeli mali yükümlülükler yaygın şekilde ele alınan harcama türleri olmaktadır.

Bu öngörüler uzun vadeli demografik, makroekonomik ve mikroekonomik senaryolar, varsayımlar ve tahminler temelinde hazırlanmakta ve ülkelerin yıllık veya çok-yıllı bütçelerine dayanak oluşturmakta, destekleyici bir doküman olarak yıllık bütçelerle birlikte sunulmaktadır.

Mali öngörülerin sonuçları, hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını, harcama tavanlarını, var olan programların gidişatını etkileyebilmekte, bu alanlardaki değişimleri tetikleyebilmektedir.

Mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar:

  • hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını,
  • harcama tavanlarını,
  • var olan programların gidişatını etkileyebilmekte
Kategoriler
Kamu Yönetimi

Stratejik Planlama Yaklaşımı Nedir?

Stratejik Planlama Yaklaşımı nedir sorusuna en cevabı aşağıdaki tanım ile vermek mümkündür.

Kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımına stratejik planlama yaklaşımı denir.

Stratejik Planlama Yaklaşımı nedir sorusuna yaklaşımın tam tanımı ile cevap verdik. Konu hakkında görüşlerinizi yorum kısmına yazmanızı rica ederiz.

Kategoriler
Kamu Yönetimi

Kamu ve Özel Yönetim Benzerlikleri

Kamu ve Özel Yönetim Benzerlikleri: Yönetim; kamu ve özel sektör için iki alt kategoriye ayrılarak sınıflandırılabilir. Kamu yönetimi ve özel yönetimin yapıları ve amaçları arasında farklılıklar olmasına rağmen, aralarında bazı benzerlikler de bulunmaktadır.

Kamu yönetiminde kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları, işleyişleri, ilişkileri ele alınırken özel yönetimde ise kâr amacı güden özel kuruluşların bu tür konuları incelenmektedir. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki en temel farklılık hukuk kurallarından kaynaklanmaktadır.

Kamu yönetiminin tüm unsurları hukuk kuralları çerçevesinde şekillenmektedir. Ayrıca, kamu kurumları ve özel kurumlar, kâr amaçları, çalışma koşulları, yetki ve sorumluluk, siyasal yapı gibi faktörler açısından birbirinden çok farklı nitelikler göstermektedirler. Ayrıca kamu ve özel kurumlar; çevresel şartlardaki farklılıklar, çevre ve kurumlar arasındaki ilişkiler, baskılar, etki alanı, örgütsel faktörlerdeki farklılıklar, otorite ilişkileri, performans kriterleri açısından da önemli farklılıklar göstermektedirler.

Kamu Yönetimi İle Özel Yönetim Alanındaki Benzerlikler

Buna rağmen kamu yönetimi ve özel yönetim alanında benzer bilgiler, yöntemler ve teknikler kullanılmaktadır.

Kamu ve Özel Yönetim Benzerlikleri

Sonuç olarak yönetimin temel unsurları kamu yönetimi açısından da özel yönetim açısından da değişmemektedir.

Kategoriler
Genel Kültür Kategori Dışı

Evin Marka 5 Lt Yağın 4.6 Kg Olması Doğru mu?

Şok Market’ten satın aldığım Evin marka sıvı yağın üzerinde 5 lt yazması ancak tartıda 4.6 kg miktarında olması doğru mu? Dolandırılıyor muyuz?

Yakın zamanda araştırmasını yaptığım bir konuyu sizinle de paylaşmak istiyorum. Şok Market’ten üzerinde 5 lt yazan Evin marka sıvı yağ aldım. Yağın 07/04/2021 tarihli fiyatı 62.50 TL idi.

Şok Market
Şok Market

Yağ elimde eve doğru ilerlerken semt pazarının içinden geçiyordum ki esnaftan birisi yağı kaç paraya aldığımı sordu. Fiyatı söyledikten sonra ise miktarını sordu, miktarı da söyledikten sonra emin misin diye bir soru yöneltti. Öncelikle şaşırdım, elbette emin değilim üzerinde yazan bu diye cevap verdim. Getir tartalım dediler bende kabul ettim. Tartıda miktarı 4.6 kg olarak çıktı. Esnaf ve ben aynı soruda hem fikir olmuştuk Evin ve Şok markaları tarafından dolandırılıyor muyuz?

Dolandırılmıyoruz!

Konu hakkında yaptığım araştırmalar neticesinde bu konuda kimsenin bizi dolandırmadığı, yağın litre miktarı ile kg miktarının birbirine eşit olmadığı, 1 lt yağın 0,92 kg’a eşit olduğu, dolayısıyla 5 lt’lik bir pet şişe yağın 4.6 kg olması gerektiği sonucuna ulaştım.

Evin Sıvı Yağ
Evin Sıvı Yağ

1 litre Sıvı Yağ = 0,92 kilogram

5 litre Sıvı Yağ = 4,60 kilogram

Ayrıca şöyle bir durum da var, ben sadece Evin marka sıvı yağ özelinde bunu tespit ettim ancak bu durum diğer marka yağlar içinde geçerlidir. Nihayetinde sıvı yağın litre miktarı ile kilogram miktarı birbirine eşit değil.

Sıvı yağ için litre, kilogram çevirme için aşağıda adresi yazılı siteyi kullanabilirsiniz.

Mainfacts