Popülasyonların Değişimleri

Ekoloji

Popülasyonlar doğum, göç, ölüm ve diğer çevresel etkiler ile genlerinde gerçekleşebilen değişimlere uğrar. Bu değişimler, popülasyonların sayılarını etkileyeceği gibi kendilerine ait tür özelliklerini de değiştirebilir. Değişimler sayesinde popülasyonlarda gelişme ya da gerilemeler görülebilir. Popülasyonlar çevre şartları ya da kendilerinden doğabilecek nedenler ile değişim gösterir. Değişime sebep olan faktörlerin bulunmaması popülasyon dengesini sağlar. Bu denge, genellikle … Devamını oku…

Popülasyon Nedir?

Ekoloji

Popülasyon; aynı zaman dilimi içerisinde ve aynı coğrafi bölgede yaşayan, karşılıklı etkileşimlerde bulunan canlıların oluşturduğu topluluklardır. Örneğin, Marmara Denizindeki palamutlar, Asya Kıtası ormanlarında yaşayan pandalar, Akdeniz’de yaşayan insanlar ya da bir mağaradaki yarasalar ile bağırsaklarımızdaki mikroorganizmalar birer popülasyondur. Zaman içinde büyüyüp küçülebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Aynı coğrafi sınırlar içinde yaşayıp aralarında gen alışverişi olan ve … Devamını oku…

Su Biyomları Özellikleri ve Çeşitleri

Ekoloji

Dünyanın büyük bir kısmını su kütleleri oluşturur. Bu su kütleleri kendilerine özgü canlı ve cansız varlıkları bir arada tutar ve su biyomlarını oluşturur. Su biyomları, karasal biyomlar gibi net coğrafi sınırlarla ve enlemlerle belirlenmiş değildir. Dünyanın birçok yerinde irili ufaklı tüm su kütleleri, su biyomunu oluşturur. Yeryüzündeki tüm tatlı ve tuzlu su kütlelerinde yaşayan, benzer … Devamını oku…

Kara Biyomları Özellikleri ve Çeşitleri

Ekoloji

Kara Biyomları Coğrafi faktörler dünyanın her yerinde aynı olmadığı için canlılar kendilerine uygun yaşam alanlarında hayat bulmuştur. Benzer özelliklere sahip bitki ve hayvanların yaşadığı bu alanlara “biyom” adı verilir. Biyomlar dünya üzerinde genellikle aynı enlem üzerinde bulunur. Karasal alanlardaki biyomlara kara biyomu denir. Kara biyomlarına; çöller, yağmur ormanları, otlaklar, çayırlar örnek olarak gösterilebilir. Karasal biyomlar … Devamını oku…