Kategoriler
Kategori Dışı

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları ve Temel İlkeleri

Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini aşağıda maddeler halinde sunduk.

Kamu yönetiminin temel unsuları şunlardır:

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
 • Halk: Bir ülkede yaşayan tüm bireylerden oluşur.
 • Örgüt: Devletin işlerini ve görevlerini yerine getirmek için kullandığı araçtır. Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetin türüne göre, merkezî ve yerel düzeyde olmak üzere oluşturulur.
 • Kamu politikası: Toplumsal sorunların tanımlanması ve bunların çözümlerinin belirlenmesidir.
 • Norm düzeni: Bir ülkede anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve idari kararlar ile bunlara ilişkin yargı kararları ve içtihatlardır.
 • Mali kaynak: Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetlerin düzeyi mali kaynaklara bağlıdır. Bu nedenle kamu yöneticileri mevcut kaynakların arttırılması ve bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla ilgilenmektedir.
 • Kamu görevlileri: Kamu yönetimini gerçekleştiren personeldir.
 • Kamu yönetimi bir başka yönüyle devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü, araç ve gereçler ile bunların yönetimini ifade eder. Kamu yönetiminin en temel görevi, hükûmetin günlük işlerini yürütmektir. Kamu yönetimi tarafından belirlenmiş görev ve hizmetlerin yapılabilmesi için kamu yönetimi kurum ve kuruluşları oluşturulmuştur. Kamu örgütlerinin nasıl örgütlenmesi ve nasıl işlemesi gerektiğinin araştırılması kamu yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir.

Kamu yönetimi içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarını;

 • Bütçe türlerine göre kamu kurumları,
 • Görevlerine göre kamu kurumları,
 • Örgütlenme şekline göre kamu kurumları olarak sınıflandırabiliriz.

Kamu hizmetleri kamu yönetimi çerçevesinde dört temel ilke ile gerçekleştirilmektedir:

 • Süreklilik ilkesi
 • Değişkenlik ve uyum ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Tarafsızlık ilkesi

Yukarıda Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini maddeler halinde sunduk. Konu hakkında bilgilerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kategoriler
Genel Kültür Kategori Dışı

Evin Marka 5 Lt Yağın 4.6 Kg Olması Doğru mu?

Şok Market’ten satın aldığım Evin marka sıvı yağın üzerinde 5 lt yazması ancak tartıda 4.6 kg miktarında olması doğru mu? Dolandırılıyor muyuz?

Yakın zamanda araştırmasını yaptığım bir konuyu sizinle de paylaşmak istiyorum. Şok Market’ten üzerinde 5 lt yazan Evin marka sıvı yağ aldım. Yağın 07/04/2021 tarihli fiyatı 62.50 TL idi.

Şok Market
Şok Market

Yağ elimde eve doğru ilerlerken semt pazarının içinden geçiyordum ki esnaftan birisi yağı kaç paraya aldığımı sordu. Fiyatı söyledikten sonra ise miktarını sordu, miktarı da söyledikten sonra emin misin diye bir soru yöneltti. Öncelikle şaşırdım, elbette emin değilim üzerinde yazan bu diye cevap verdim. Getir tartalım dediler bende kabul ettim. Tartıda miktarı 4.6 kg olarak çıktı. Esnaf ve ben aynı soruda hem fikir olmuştuk Evin ve Şok markaları tarafından dolandırılıyor muyuz?

Dolandırılmıyoruz!

Konu hakkında yaptığım araştırmalar neticesinde bu konuda kimsenin bizi dolandırmadığı, yağın litre miktarı ile kg miktarının birbirine eşit olmadığı, 1 lt yağın 0,92 kg’a eşit olduğu, dolayısıyla 5 lt’lik bir pet şişe yağın 4.6 kg olması gerektiği sonucuna ulaştım.

Evin Sıvı Yağ
Evin Sıvı Yağ

1 litre Sıvı Yağ = 0,92 kilogram

5 litre Sıvı Yağ = 4,60 kilogram

Ayrıca şöyle bir durum da var, ben sadece Evin marka sıvı yağ özelinde bunu tespit ettim ancak bu durum diğer marka yağlar içinde geçerlidir. Nihayetinde sıvı yağın litre miktarı ile kilogram miktarı birbirine eşit değil.

Sıvı yağ için litre, kilogram çevirme için aşağıda adresi yazılı siteyi kullanabilirsiniz.

Mainfacts