Kategoriler
Kamu Yönetimi

Kamu Maliyesi Verilerinde Saydamlık Sorunu

Özellikle uluslararası piyasaların ne kadar manipüle edilirlerse edilsinler bir kere eldeki mevcut verilerin yetersiz, mevcut verilerin gizli, mevcut verilerin güvensiz olmasıdır.

Bunlara dayanılarak alınan ekonomi ve maliye politikası kararlarının da yanlış olduğu kuşkusuna kapılmaları mümkündür. Bu halde çok çabuk ve olumsuz tepki vermeleri kamu maliyesi verilerinde saydamlık sorununu daha da ön plana çıkarmıştır.

Kamu maliyesi verilerindeki saydamlık sorunu:

 • mevcut verilerin yetersiz olması,
 • mevcut verilerin gizli olması,
 • mevcut verilerin güvensiz olması,
 • güvensiz verilerle alınan maliye politikası kararları
Kategoriler
Kamu Yönetimi

Yeni Kamu Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda yukarıdaki temel alanlar başta olmak üzere kamu yönetiminde köklü değişimler yapılmıştır.

Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi anlayışı yerini, esnek, piyasa tabanlı kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Bu anlamda geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır.

Yeni Kamu Yönetimi Özellikleri

 • Esnek
 • Çok Aktörlü
 • Geleceğe Odaklı
 • Hizmeti Düzenleyici
 • Şeffaf
 • Aktif ve Katılımcı
 • Hesap Verebilir
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Öngörülebilirlik

Yeni kamu mali yönetiminde öne çıkan ilkeler;

 • Saydamlık,
 • Hesap verilebilirlik,
 • Stratejik planlama,
 • Yönetişim,
 • Verimlilik ve etkinlik,
 • Etik ve dürüstlük, olarak sıralanabilir.
Kategoriler
Kamu Yönetimi

Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi Nedir?

Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap orta vadeli bütçe çerçevesi tanımıdır.

Amacı, kaynakları ulusun stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların genel mali hedeflerle uyumunun sağlanması olan belgeye ise “orta vadeli bütçe çerçevesi” denir.

Yukarıda orta vadeli bütçe çerçevesinin tanımını sizinle paylaştık. Konu hakkında bildiklerinizi, yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kategoriler
Kamu Yönetimi

Uzun Vadeli Mali Öngörüler ve Bütçe Süreci

Uzun vadeli mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar vardır.

Mali öngörülerde dikkate alınan ve tartışılan bütçe harcama çeşitleri yine ülkeler arasında değişiklik gösterse de demografik değişimle ilgili harcama türlerinden; sağlık, yaşlıların korunması, eğitim ve kamu emekli maaşı ödemeleri, demografik olmayan mali risk ve maliyetlerden ise iklim değişimi ile ilgili harcamalar ve uzun vadeli mali yükümlülükler yaygın şekilde ele alınan harcama türleri olmaktadır.

Bu öngörüler uzun vadeli demografik, makroekonomik ve mikroekonomik senaryolar, varsayımlar ve tahminler temelinde hazırlanmakta ve ülkelerin yıllık veya çok-yıllı bütçelerine dayanak oluşturmakta, destekleyici bir doküman olarak yıllık bütçelerle birlikte sunulmaktadır.

Mali öngörülerin sonuçları, hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını, harcama tavanlarını, var olan programların gidişatını etkileyebilmekte, bu alanlardaki değişimleri tetikleyebilmektedir.

Mali öngörülerin sonuçları etkileyebildiği ve değişimleri tetikleyebileceği alanlar:

 • hükûmetlerin mali hedef ve kurallarını ve orta vadeli bütçe yapısını,
 • harcama tavanlarını,
 • var olan programların gidişatını etkileyebilmekte