Kategoriler
Halkla İlişkiler

Kişilerarası İletişim

Yazılı İletişim

Yazılı iletişim, herhangi bir konuda duygu, düşünce, izlenim ve görüşlerin belli kurallara uygun olarak yazıyla iletilmesi amacıyla kullanılır.

Yazılı iletişimin sözlü iletişime kıyasla avantajlı ve dezavantajlı tarafları vardır. Alıcının yazılı mesajı okuması, anlamlandırması zaman alır. Sözlü iletişime kıyasla geribildirimin görece daha az ve daha yavaş olduğu bir iletişim biçimidir. Fizyolojik ve fiziksel bir engeli olmadığı müddetçe her insan sözlü iletişim kurabilir ancak yazılı iletişim kurabilmek için temel düzeyde de olsa okuryazarlık gereklidir.

Kategoriler
Halkla İlişkiler

Kişilerarası İletişim

Bir önceki yazımızda kişilerarası iletişim türlerinden sözsüz iletişim türünü açıklamıştık.

Sırada kişilerarası iletişimin diğer türü olan Sözlü İletişimi hep birilikte tanımlayım.

Sözlü İletişim

Sözlü iletişim, dil kullanılarak yani karşılıklı konuşarak gerçekleşen iletişim türüdür. Bu iletişim türü kişilerarası iletişim türünün en önemli kısmıdır. Sözlü iletişimin gerçekleşebilmesi adına alıcı ve göndericinin işitme, dinleme ve algılama becerisine sahip olması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak yüz yüze görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar,  sunumlar, telefon görüşmeleri gibi unsurları sıralıyabiliriz.

Sizlerde sözlü iletişim türleri hakkında görüşlerinizi yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kategoriler
Halkla İlişkiler

Kişilerarası İletişim

Kişilerarası iletişim en az iki kişi arasında gerçekleşen, yazılı, sözlü veya sözsüz kanalların kullanıldığı, çift yönlü yani karşılıklı bir mesaj aktarım sürecidir.

Kişilerarası iletişim türleri sözsüz iletişi, sözlü iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç alt başlığa ayrılmaktadır. Bu iletişim türlerinden sözsüz iletişim türünü aşağıda hep birilikte tanımlayım.

Sözsüz İletişim

Sözsüz iletişim, kişilerin sözsüz davranışları aracılığıyla karşı tarafa mesaj ilettikleri iletişim türüdür. Kişiler sadece sözleriyle değil beden dilleriyle, giyim tarzlarıyla, kullanmayı tercih ettikleri ürünlerle, duruş ve hareketleriyle yani pek çok sözsüz iletişim unsurunu kullanarak da iletişim kurar. Bu iletişim türünde karşı tarafla iletişim kurmamak imkânsızdır. Sözsüz iletişim türleri özetle aşağıdaki gibi sıralanırlar;

 • Fiziksel görünüş
 • Yüz ve bakışlar
 • Beden hareketleri ve jestler
 • Dokunma
 • Mekân kullanımı
 • Zaman kullanımı
 • Paradil (İletişimin sesli ama sözsüz unsurudur.)

Yukarıda belirtilen sözsüz iletişim türleri hakkında görüşlerinizi yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kategoriler
Halkla İlişkiler

İletişim Türleri

İnsanın en önde gelen özelliklerinden biri iletişim kurmasıdır. İnsan, hayatının neredeyse her anında iletişim kurmaktadır. İletişim, hayatta bu kadar yer kaplayınca, hayattaki çeşitlilikten pay almakta ve birçok türe ayrılmaktadır.

İletişim, türlerine ayrılırken temel olarak iki tasnif başlığı kullanılmaktadır. Bunlar Bağlamına Göre İletişim ve Araca Göre İletişim Türleridir. Bu iki iletişim türüde kendi içinde kollara ayrılmaktadır.

Bağlamına Göre İletişim Türler;

 • Kişiçi İletişim
 • Kişilerarası İletişim
 • Örgütsel İletişim
 • Kitle İletişimi

Araca Göre İletişim Türleri

 • Sözlü İletişim
 • Sözsüz İletişim
 • Yazılı İletişim
 • Görsel İletişim

Sizce bu iletişim türlerinden hangisi sizin için önemli? Yorum yaparak konu hakkında düşüncelerinizi yazabilirsiniz.