Kategoriler
Kategori Dışı

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları ve Temel İlkeleri

Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini aşağıda maddeler halinde sunduk.

Kamu yönetiminin temel unsuları şunlardır:

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
 • Halk: Bir ülkede yaşayan tüm bireylerden oluşur.
 • Örgüt: Devletin işlerini ve görevlerini yerine getirmek için kullandığı araçtır. Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetin türüne göre, merkezî ve yerel düzeyde olmak üzere oluşturulur.
 • Kamu politikası: Toplumsal sorunların tanımlanması ve bunların çözümlerinin belirlenmesidir.
 • Norm düzeni: Bir ülkede anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve idari kararlar ile bunlara ilişkin yargı kararları ve içtihatlardır.
 • Mali kaynak: Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetlerin düzeyi mali kaynaklara bağlıdır. Bu nedenle kamu yöneticileri mevcut kaynakların arttırılması ve bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla ilgilenmektedir.
 • Kamu görevlileri: Kamu yönetimini gerçekleştiren personeldir.
 • Kamu yönetimi bir başka yönüyle devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü, araç ve gereçler ile bunların yönetimini ifade eder. Kamu yönetiminin en temel görevi, hükûmetin günlük işlerini yürütmektir. Kamu yönetimi tarafından belirlenmiş görev ve hizmetlerin yapılabilmesi için kamu yönetimi kurum ve kuruluşları oluşturulmuştur. Kamu örgütlerinin nasıl örgütlenmesi ve nasıl işlemesi gerektiğinin araştırılması kamu yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir.

Kamu yönetimi içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarını;

 • Bütçe türlerine göre kamu kurumları,
 • Görevlerine göre kamu kurumları,
 • Örgütlenme şekline göre kamu kurumları olarak sınıflandırabiliriz.

Kamu hizmetleri kamu yönetimi çerçevesinde dört temel ilke ile gerçekleştirilmektedir:

 • Süreklilik ilkesi
 • Değişkenlik ve uyum ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Tarafsızlık ilkesi

Yukarıda Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini maddeler halinde sunduk. Konu hakkında bilgilerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir