Siyasal Kültürün Boyutları

Siyaset Sosyolojisi

Siyasal kültür bir toplumda var olan inançlar sistemini içerir. Bu inançlar siyasal ortamın ne durumda olduğu ya da olması lâzım geldiğini saptayan inançlardır. Siyasal kültür, siyasal olaylar ve bu olaylar karşısında etkilenen kişilerin davranışları arasında bir köprüdür. Bu davranışlar da insanların olayları nasıl yorumladıklarına dayanmaktadır, örneğin yeni bir Anayasa kişilerin siyasal kültürü çerçevesinde anlam kazanır. … Devamını oku…

Din ve Siyasal Kültür

Siyaset Sosyolojisi

Toplumun kültür sistemi içinde yer alan ve az gelişmiş toplumlarda, farklılaşmamış sosyal yapı nedeni ile tek yaygın değer durumunda bulunan din, kuşkusuz, gelişmiş toplumlara nazaran insan yaşantısına yöıı veren en büyük etkenlerden biri olacaktır. Bunun en büyük nedeni, gelişmiş toplumlarda kişinin sadakatini ve inancını yönelteceği çok sayıda değişik kurumların, farklılaşmama nedeniyle az gelişmiş toplumlarda bulunmamasıdır. … Devamını oku…

Siyasal Toplumsallaşmada Siyasal Kültür

Siyaset Sosyolojisi

Siyasal kültürü burada incelerken amacımız siyasal yapının ötesine bakmak, o siyasal yapıyı hazırlayan ve kişilerin davranışlarına yön veren inançları, kanaatleri incelemektir. Yalnız, şu unutulmamalıdır ki siyasal yapı da siyasal kültür kadar önemli bir olgudur ve daima birbirini etkileyen bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için siyasal kültürün tahlili yapılmalıdır. Toplumun kültür yapısı, o toplumun sosyo-ekonomik yapısının … Devamını oku…

Siyasal Toplumlaşmaya Makro ve Mikro Düzeylerde Yaklaşımlar

Siyaset Sosyolojisi

Davranışçı yaklaşım metodu siyasal bilimlerde hem makro hem de mikro düzeyde kullanılabilir. Çünkü her toplum değişik sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle kendine özgü davranış kalıplarına sahiptir. Bu davranış kalıplarını bütüncü, geniş kapsamlı, etki-tepki ilişkilerini bütün bir sistem içerisinde inceleyen analizlerle saptamak makro bir yaklaşımla gerçekleşebilir. Davranış kalıplarının bu şekilde saptanması o toplumun gelişme süreci içerisinde hangi noktada … Devamını oku…