Beyin Göçü Nedir?

Beyin Göçü Örneği: Aziz Sancar

Nitelikli iş gücü ve bilim adamlarının yurt dışına yaptığı göçlere beyin göçü denir. Mühendis, sanatçı, doktor gibi değişik alanlarda kendini yetiştirmiş kişiler, çalışma koşullarının daha iyi olduğu başka ülkelere gitmesiyle ortaya çıkan göçlerdir. Dünya literatüründe bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. 1879-1955 yılları arasında Alman yurttaşı olan Albert Einstein Yahudi asıllı olduğu için Adolf Hitler’in … Devamını oku…

İşçi Göçleri ve İşçi Göçü Yapılan Ülkeler

Göç Hareketleri

Ekonomilerini toplamak isteyen Avrupalıların fabrikalarında çalışmak için Almanya, Belçika, Fransa ve Avusturya’ya giden gurbetçilerin meydana getirdiği göç hareketine işçi göçleri denir. 1945’li yıllar II. Dünya savaşının olduğu çetin yıllardı. Almanya bu savaşta mağlup olmuş ve ülkenin ekonomisi çökmüştür. Bu savaşın etkileri sadece Almanya’da değil Avrupa ülkelerindeki ekonomik yapının bozulmasıyla daha da hissedilir hâle gelmiş ve … Devamını oku…

Mübadele Göçleri

Göç Hareketleri

Mübadele göçleri; Siyasi anlaşmaların esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi sonucu ortaya çıkan göçlerdir. Örneğin, Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan Lozan Antlaşması’nın ilgili maddesi uyarınca ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yapılan mübadele göçlerini verebiliriz. İmzalanan protokol anlaşmaları neticesinde Yunanistan’dan 400.000 Türk Türkiye’ye; buna karşılık Türkiye’den 150.000 Rum, Yunanistan’a gitmiştir. Bu göçler … Devamını oku…

Kavimler Göçü ve Özellikleri

Kavimler Göçü Haritası

Kavimler göçü; MS IV. yy. da büyük Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa ve Afrika kıtasına doğru yaptıkları büyük göç hareketidir. MS IV. ve VI. yy. arasında gerçekleşmiştir. Kavimler Göçü’nü başlatan en önemli olay Orta Asya iklimindeki kuraklaşma sonucu toprakların ve otlakların verimsizleşmesidir. Kavimler göçü ile Avrupa ve Anadolu’da kurulan siyasi otoriteler yeni bir çağın başlamasına … Devamını oku…