Canlıların Yapısında Bulunan Karbonhidratlar

Ekmek, makarna, pirinç, patates ve tahıllar karbonhidrat yönünden zengin besinlerdir.

Karbonhidratlar, şekerlerin (glikoz) bir araya gelmesi ile oluşmuş moleküllerdir. Karbonhidratların bileşiminde Karbon(C), Hidrojen(H) ve Oksijen(O) elementleri bulunur. Karbonhidratlar enerji elde etmek için en hızlı şekilde kullanılan organik moleküldür. Ototrof (üretici) canlılar karbonhidratların yapı taşı olan glikozu sentezler. Heterotrof (tüketici) canlılar glikoz sentezleyemez, dışarıdan hazır olarak alır. Karbonhidratlar; hücrenin birinci derecede enerji kaynağıdır. Bir başka ifadeyle … Devamını oku…

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Su, canlıların yaşayabilmesi için gereken en temel maddedir.

Etrafımızda canlı ve cansız pek çok varlık vardır. Canlı veya cansız tüm varlıklar elementlerden oluşur. Şu anda okuduğunuz kitap, tuttuğunuz kalem, saksıdaki çiçek, dışarda uçan kuş ya da biz yani her şey elementlerden oluşur. Bu durumda, canlıları oluşturan hücrelerin de elementlerden oluştuğu sonucuna varılabilir. Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar her canlının toplam kütlesinin yaklaşık %98’i … Devamını oku…

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlılar soylarını devam ettirmek için üremek zorundadır.

Canlıların ortak özellikleri; beslenme, solunum, boşaltım, hareket etme, uyarılara tepki verme, uyum, üreme, hücresel yapı, büyüme ve gelişmedir. Biyoloji; canlıların gelişim aşamalarını, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini, anatomik yapılarını ve bu yapıların işleyişlerini, hücre ve hücrede meydana gelen metabolik olayları inceler. Biyolojinin günümüzde tıp, eczacılık, ziraat, veterinerlik, moleküler biyoloji, genetik, embriyoloji, ekoloji gibi çok sayıda … Devamını oku…

Osmanlı Devletinde Vergi Vermekle Yükümlü Sosyal Yapı

Osmanlı Devletinde Vergi Vermekle Yükümlü Sosyal Grup

Osmanlı devletinde çok çeşitli vergiler vardı ve bu vergiler halktan toplanırdı. Halkı oluşturan sosyal yapılara göre verilecek vergilerde değişkenlik gösteriyordu. Burada akıllara gelen bir soru var; Osmanlı devletinde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapı nedir? Soruyu incelediğimizde Osmanlı Devleti zamanında yaşamış halk tarafından oluşturulmuş ve belirli bir vergiyi ödemekle … Devamını oku…